Stichting Theater Zundert

ccz-2

De stichting Theater Zundert organiseert professionele theatervoorstellingen in de gemeente Zundert. 

Wij proberen daarbij de verschillende theatervormen, zoals cabaret, dans, muziek, etc. in het jaarlijkse programma op te nemen.

Ook vinden wij het belangrijk niet alleen gevestigde namen naar Zundert te halen, maar ook nieuw talent letterlijk een podium te geven en voorstellingen te progammeren die op een bijzondere doelgroep zijn gericht.

De stijgende bezoekersaantallen van de afgelopen jaren tonen aan dat deze werkwijze wordt gewaardeerd. 

Naast de theaterprogrammering is onze stichting ook betrokken bij Filmhuis Zundert en de klassieke concerten in het van Goghkerkje. 

Wij proberen deze activiteiten uit te breiden door samenwerking te zoeken met organisaties die in onze gemeente maatschappelijke en culturele activiteiten organiseren.